Նախագծեր 2019-2020

Ագարակն ու մաթեմատիկան

Նախագծի իրականցման ժամանակահատվածը՝  հունվար 10-30

Իրականացման վայրը՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզ, ուսումնական ագարակ

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզ, 4-5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝

Սովորողների մոտ գործնական  կարողությունների ձևավորում ու  զարգացում

Սովորողների մեջ սերմանել թիմային աշխատանքի հմտություններ

Նոր և հետաքրքիր խնդիրների կազմում և լուծում

Մեծացնել սերը և հետաքրքրությունը մաթեմատիկայի նկատմամբ

Սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացում

Դա հնարավորություն   կտա  սովորողներին  մասնակցել մաթեմատիկայի բացօթյա  դասերին

Ընթացքը՝

Ուսումնական այց ագարակ

Սովորողներին բաժանել խմբերի

Կատարել  աշխատանքի բաժանում

Կատարել համապատասխան չափումներ և հաշվարկներ

Կենդանիների վերաբերյալ խնդիրների կազմում ու  լուծում

Արդյունքը՝

Սովորողների մոտ գործնական  կարողությունների ձևավորում ու  զարգացում։

Նոր և հետաքրքիր խնդիրների կազմում և լուծում

Սովորողները իրենց կազմած խնդիրները կտեղադրեն  իրենց բլոգում

Սովորողները կմասնակցեն մաթեմատիկայի բացօթյա  դասերին

Սովորողների կողմից Ֆոտոշարքերի տեղադրում  իրենց  բլոգում

Տրամաբանական խաղեր

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝ հունվարի 8-ից 25-ը

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝

սովորողների  տրամաբանական մտածողության  զարգացում

Սովորողների որոնողական և հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունների զարգացում

Սեր և հետաքրքրություն առաջացնել   առաջին հայացքից դժվարին թվացող խնդիրների նկատմամբ

Ցույց տալ դրանց ռացիոնալ լուծման եղանակները

Մեծացնել սերը և հետաքրքրությունը մաթեմատիկայի նկատմամաբ

Ընթացքը՝

Սովորողների կառաջադրվեն տարաբնույթ հարցեր և խնդիրներ

Կատակ-հարցեր

Զվարճալի խնդիրներ

Հնարամտության խնդիրներ

Ամենահարմար ճանապարհը

Գաղտնագրեր

Թվերի գուշակում

Օրինաչափություններ

<<Լաբիրինթոսներ>>

Խաբուսիկ խնդիրներ

<<Լուցկին նաև խաղալի՞ք>>

Ո՞վ կպատասխանի առաջինը>>

Օրացույցի վերաբերյալ խնդիրներ

Ուղևորության վերաբերյալ խնդիրներ

Արդյունքը՝

սովորողների  տրամաբանական մտածողության  զարգացում

Սովորողների որոնողական և հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունների զարգացում

Սեր և հետաքրքրություն առաջացնել   առաջին հայացքից դժվարին թվացող խնդիրների նկատմամբ

Ցույց տալ դրանց ռացիոնալ լուծման եղանակները

Մեծացնել սերը և հետաքրքրությունը մաթեմատիկայի նկատմամաբ

Սովորողները կլուծեն առաջադրանքները և արդյունքների մասին կպատմեն իրենց բլոգներում։

Մաթեմատիկան ու Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները 

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝ փետրվարի 25-28

Մասնակիցներ՝  Արևմտյան դպրոցի  4-5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝

Ուսումնասիրել Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները մաթեմատիկայի տեսանկյունից

Նոր և հետաքրքիր խնդիրների կազմում ու լուծում

Մեծացնել սերը և հետաքրքրությունը մաթեմատիկայի նկատմամբ

Սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացում

Խաչբառի կազմում և լուծում

Արդյունքը

Նոր և հետաքրքիր խնդիրների կազմում և լուծում

Սովորողները իրենց կազմած խնդիրները  և խաչբառը կտեղադրեն  իրենց բլոգում

ռադիոնյութի պատրաստում

Ղափամա+մաթեմատիկա

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝  2901-05022019

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝

Ղափամայի տոնի  վերաբերյալ մաթեմատիկական խաչբառի կազմում ու  լուծում

Ստեղծագործական  ու  տրամաբանական մտքի համադրում ու զարգացում

Նոր և հետաքրքիր խնդիրների կազմում և լուծում

Սեր ու հետաքրքրություն մաթեմատիկայի նկատմամաբ

Զանգվածի վերաբերյալ խնդիրների կազմում ու լուծում

Սովորողների կողմից՝

Ընթացքը՝

Սովորողները  կկազմեն Ղափամայի տոնի  վերաբերյալ մաթեմատիկական խաչբառեր    ու միասին   կլուծեն

Կկազմեն  զանգվածի վերաբերյալ խնդիրներ  ու միասին կլուծեն

Սովորողներ  կկազմեն խնդիրներ դդմի և Ղափամայի տոնի վերաբերյալ։

Արդյունքը՝

Ղափամայի տոնի  վերաբերյալ մաթեմատիկական  խաչբառի կազմում ու  լուծում

Ստեղծագործական  ու  տրամաբանական մտքի համադրում ու զարգացում

Սովորողների կազմած խնդիրների ու  խաչբառի  տեղադրում  իրենց բլոգներում։

Գունային խաղեր

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝ փետրվարի 20-ից  մարտի 4-ը

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝

սովորողների  տրամաբանական մտածողության  զարգացում

գունավոր գնդակների միջով տեսանելի և ավելի հասկանալի դարձնել առաջին հայացքից դժվար թվացող  խնդիրների լուծման ընթացքը

Մեծացնել սերը և հետաքրքրությունը մաթեմատիկայի նկատմամաբ

Ընթացքը՝

Սովորողներին կառաջադրվեն հետևյալ  տիպի խնդիրներ՝

Պարկում կա 7 կանաչ, 9 դեղին և 15 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինի դեղին։

Պարկում կա 2 կանաչ, 4 դեղին և 7 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինենտարբեր գույնի գնդակներ։

Պայուսակում կա 4 կանաչ, 6 դեղին և 10 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երկուսը  լինի կարմիր։

Պայուսակում կա 3 կանաչ, 5 դեղին և 15 կարմիր գնդիկ։Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երեքը  լինի կանաչ։

Սովորողները գունային խաղի միջոցով պետք է  հասկանան ինչպես լուծեն նմանատիպ  խնդիրները։

Սովորողների կողմից   նմանատիպ խնդիրների կազմում ու լուծում

Արդյունքը՝

Գունային խաղի միջոցով սովորողների համար ավելի հասկանալի կդառնա  նմանատիպ խնդիրների լուծումը։

սովորողների  կազմած խնդիրների տեղադրում իրենց բլոգներում

Սվորողների կողմից   ֆոտոշարքի տեղադրում իրենց բլոգներում

Մաթեմատիկական չափումներ Արևմտյան դպրոցի բակում։ Մակերեսի հաշվում։ Հեռավորության վերաբերյալ խնդիրների կազմում։

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝  մարտի 4-22

Մասնակիցներ՝ 4-րդ  և 5 րդ դասարանի սովորողներ

Վայրը՝ Արևմտյան  դպրոցի բակ

Նպատակը

Սովորողները  մաթեմատիկական չափումների միջոցով լավ ընկալեն և յուրացնեն մակերեսի գաղափարը։

Սովորղները  կարողանան  կազմել ու լուծել   հեռավորության վերաբերյալ խնդիրներ

Շարժման վերաբերյալ խնդիրների յուրացումը

Արագության գաղափարի ճիշտ ընկալում

Ձեռք բերած գիտելիքները առօրյա կյանքում  կիրառելու կարողություն

Սովորողների մեջ  առաջ բերել սեր և հետաքրքրություն մաթեմատիկայի նկատմամաբ

Խնդիրները

Ստեղծել  պայմաններ, որպեսզի սովորողը կարողանա վազքի միջոցով կազմել և լուծել շարժման  ու հեռավորության  վերաբերյալ մաթեմատիկական խնդիրներ

Սովորողների մոտ համագործակային  կարողության ձևավորում

Սովորողներին  սովորեցնել,    թե ինչպես իրենց  գիտելիքները կիրառել առօրյա կյանքում։

Արդյունքը՝

Սովորողները սպորտի միջոցով կկազմեն  մաթեմատիկական խնդիրներ և կլուծեն  դրանք

Սովորողները  կկարողանան կիրառել  իրենց մաթեմատիկական  գիտելիքները առօրյա կյանքում

Սովորողները իրենց կազմած խնդիրները կտեղադրեն իրենց բլոգներում

Ուսուցանող տեսաֆիլմի ստեղծում

Մաթեմատիկան Զատկի տոնին ընդառաջ

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝  ապրիլի 10-20

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝

Զատկի տոնի  վերաբերյալ մաթեմատիկական խաչբառի կազմում ու  լուծում

Ստեղծագործական  ու  տրամաբանական մտքի համադրում ու զարգացում

Նոր և հետաքրքիր խնդիրների կազմում և լուծում

Սեր ու հետաքրքրություն մաթեմատիկայի նկատմամաբ

Ընթացքը՝

Սովորողների կողմից՝

Սովորողները  կկազմեն Զատկի  տոնի  վերաբերյալ մաթեմատիկական խաչբառեր    ու միասին   կլուծեն

Կկազմեն  նոր և հետաքրքիր  խնդիրներ  ու միասին կլուծեն

Արդյունքը՝

Զատկի  տոնի  վերաբերյալ մաթեմատիկական  խաչբառի կազմում ու  լուծում

Ստեղծագործական  ու  տրամաբանական մտքի համադրում ու զարգացում

Սովորողների կազմած խնդիրների ու  խաչբառի  տեղադրում  իրենց բլոգներում։

Մրցույթ-վիկտորինա

Մասնակիցներ՝                  5-րդ դասարանի սովորողներ

Ժամկետը՝                           1-ին   փուլ՝   մայիսի 4

                                             2-րդ   փուլ՝  մայիսի 12

 Նպատակը՝    Սովորողների մոտ մրցունակության  կարողության ձևավորում

Մտքի ճկունացում

Տրամաբանական մտածողության զարգացում

Համագործակցային կարողության  զարգացում

Գիտելիքների  ամրապնդում

Կազմակերպումը՝ 

Վիկտորինան   կընթանա 2 փուլով․

1-ին փուլը կանցկացվի  5․1 և 5․2 դասարաններից յուրաքանչյուրում

2-րդ փուլը   կանցկացվի  5․1 և 5․2 դասարանների  միջև, որին կմասնակցեն 1-ին փուլում լավագույն արդյունքներ հավաքած 2 խմբերը։

Հետաքրքրաշարժ ու  տրամաբանական  մաթեմատիկական խնդիրների  հավաքագրում

Սովորղներին բաժանել խմբերի

Յուրաքանչյուր խումբ ընտրում է իր խմբի ավագին

Խմբերին   առաջադրվում  են հետաքրքրաշարժ և տրամաբանական   մաթեմատիկական խնդիրներ

Սովորողները   այդ խնդիրները բանավոր  լուծում ու  գրավոր կերպով  ներկայացնում են  իրենց բլոգներում

Հաղթում է այն խումբը, որը ոչ միայն կարողանում է  բոլորից լավ ներկայացնել խնդիրների  լուծումները, այլ նաև ցուցաբերել  համագործակցային կարողություն։

Խմբի ավագը պետք է կարողանա այնպես բաշխել առաջադրանքները խմբի անդամների միջև, որ բոլորն էլ ունենան իրենց մասնակցությունը։ Խմբի անդամները խնդիրները պետք է լուծեն քննարկումների միջոցով, իսկ նրանցից մեկը պետք է ներկայացնի  խնդրի  լուծումը։

Արդյունքը՝

Սովորողների մոտ մրցունակության  կարողության ձևավորում

Մտքի ճկունացում

Տրամաբանական մտածողության զարգացում

Համագործակցային կարողության  զարգացում

Ոչ ստանդարտ մտածողության ձևավորում

Գիտելիքների ամրապնդում

Սեր ու  հետաքրքրություն մաթեմատիկայի նկատմամաբ